1 . Technika jest podstawą gry na wszystkich szczeblach rozgrywkowych. Tylko „mali technicy” mają perspektywy gry na poziomie ligowym.

 

2. Tylko wysokie umiejętności techniczne i taktyczne oparte o dobre przygotowanie motoryczne i psychiczne są gwarantem sukcesu.

 

3. Nauczanie i doskonalenie techniki i taktyki powinno uwzględnić dynamikę przemian rozwojowych (wiek kalendarzowy i biologiczny) i możliwości trenujących.

 

4. Nauczanie techniki to długotrwały proces pedagogiczny , w którym zawodnicy pod kierunkiem trenera, przy świadomym i aktywnym współudziale powinni uzyskać konkretne wiadomości oraz nabyć umiejętności i nawyki ruchowe.

 

5. Wyznacznikiem poziomu drużyny są umiejętności indywidualne.

 

6. Bramki decydują o zwycięstwie i porażce. Trzeba umieć strzelać bramki i zapobiegać ich utracie.

 

7. Formy gry 4 na 4 są podstawą nauczania i trenowania.

 

8. Etapizacja szkoleniowa jest jednym z głównych czynników warunkujących skuteczność nauczania i doskonalenia umiejętności techniczno-taktycznych.

 

9. Trening w okresach przygotowawczych powinien być przeprowadzany zawsze z piłką w grupach juniorskich z stopniowaniem obciążeń treningowych, szczególnie w czasie stosowania gier zadaniowych. Stosować w tym okresie formy wiązane, gdzie technika jest łączona z sprawnością ogólną.

 

10. W selekcji zwracamy uwagę szczególnie na dzieci o predyspozycjach szybkościowych i dobrej koordynacji ruchowej.

 

11. Należy jak najwcześniej wprowadzać trening koordynacyjny z piłkami (6-13 lat).

 

12. Aktywne ćwiczenia regenerujące pomiędzy intensywnymi ćwiczeniami z piłkami, tworzą razem z akcentem wytrzymałości tlenowej regenerującej wystarczające podstawy do zbudowania kondycji zawodnika.

 

13. W procesie szkolenia należy kształtować u dzieci przeświadczenie, iż sukcesem jest nie tylko dobry wynik w zawodach, ale przede wszystkim poprawa umiejętności, sprawności, podniesienie poczucia własnej wartości.

 

14. Pogoń za wynikiem od najmłodszych lat jest przyczyną zbyt intensywnego szkolenia, przenoszenia wzorców z treningu dorosłych na grunt piłki dziecięco-młodzieżowej.

 

15. Rozwijanie poziomu wiedzy teoretycznej dzieci i młodzieży powinno mieć miejsce od pierwszych lat szkolenia. Realizacja tych zamierzeń może przybierać formy pogadanek, wykładów, wyświetlania filmów, prowadzenia wspólnych obserwacji spotkań.

 

16. Planowanie, kontrola treningu jest istotnym elementem procesu treningowego.

 

17. Dokumentacja, zapis treningu jest ważnym czynnikiem planowania i kontroli treningu.

 

18. Stosowanie właściwych środków treningowych z doborem trafnych obciążeń, treningowych jest podstawą osiągnięcia zaplanowanego celu.

 

19. Z najmłodszymi zawodnikami powinni pracować najlepsi trenerzy.

 

20. Autorytet trenera jest gwarantem wzajemnego zaufania, co ma odbicie w jakości szkolenia.