W rozwinięciu przedstawiamy komunikat zarządu MKP Pogoń Siedlce.

Drodzy Rodzice, Szanowni Państwo

Koronawirus dotyka wszystkich obszarów ludzkiej egzystencji, nie omija też sfery sportowej.

Cała branża piłkarska boleśnie zaczyna odczuwać skutki pandemii. Bezbronne w tej sytuacji stają się szkółki piłkarskie, które nie tylko są etapem realizacji mniejszych i większych sportowych marzeń, ale też miejscem realizacji innych zadań jak profilaktyka, prewencja czy zorganizowany sposób spędzania czasu wolnego.W tym szczególnie trudnym okresie działalność sportowa akademii musiała przyjąć formę on-line. Ponad wszystkie cele zdrowie i bezpieczeństwo młodych piłkarzy są najważniejsze.

Z początkiem normalizacji sytuacji klub przewiduje pewne formy wyrównawcze jak zwiększenie obciążeń ilościowych i jakościowych poszczególnych cykli, wydłużenie okresu nauczania i trenowania o pierwsze tygodnie wakacji itp. W szukaniu optymalnych rozwiązań w tej kwestii będą nam pomocne Państwa sugestie.

Zarząd stoi w obliczu konieczności podjęcia niełatwych decyzji. Jedną z nich jest obniżenie miesięcznych opłat w akademii o 50% z dniem 1.04.2020 do czasu powrotu na boiska sportowe.

Wyrażamy przekonanie, iż dzięki trosce i roztropności rodziców sport dzieci nie będzie narażony na zagładę z powodu pandemii koronawirusa. Musimy dać radę!

Ze sportowym pozdrowieniem

Zarząd MKP Pogoń Siedlce